H-kullet. Dalilas første. Honey er en av disse små.